TRENERE


Våre trenere har lang og bred erfaring som utøvere og som trenere i karate og andre idretter. Flere har også pedagogisk utdannelse og arbeider til daglig innen pedagogiske yrker.


Vi er flere trenere som har erfaring med konkurransekarate, både som utøvere og som trenere. Vi har derfor muligheter for å tilby god kvalitet til de som ønsker fokus på dette. Konkurransekarate er en liten del av karaten i sin helhet, men samtidig er det nokså sannsynlig at uten konkurranse, ville karate ha dødd ut i nyere tid.


Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.


Les mer på Idrettsforbundet.no (samt om søknadsprosedyre og last ned vedlegg til søknad).

Styreleder:

Henrik Thomsson


Nestleder:

Silje Reinaas


Styremedlem:

Trine Mette Helset